TK Holter (Tlakový Holter) je vyšetrenie, počas ktorého prebieha celodenný monitoring krvného tlaku pacienta (tiež býva nazývané ABPM – ambulatory blood pressure monitoring).

Vykonanie vyšetrenia:

Objednaný pacient sa ráno dostaví do ambulancie, kde je mu na rameno nasadená manžeta na meranie tlaku a prístroj, ktorý je pripevnený na opasok. Potom pacient odchádza domov či do práce – odporúčame mať normálny denný režim, aby sme zhodnotili reakciu krvného tlaku na bežnú dennú záťaž. Avšak určité extrémy v denných režimoch (hoci pre pacienta „bežné“) nie sú pre monitoráciu tlaku vhodné – napr. celodenné riadenie vozidla.

Zariadenie meria tlak úplne aicky v určitých intervaloch (počas dňa po 15 min., v nočných hodinách po 30 min.).

Ďalej je už pri objednávaní termínu si nutné uvedomiť, že prístroj pri meraní ticho vrčí – čo pri väčšine aktivít nevadí, ale napr. v divadle či na dôležitej porade to môže byť stresujúce.

Pre správne zhodnotenie vyšetrenia je nutné viesť denník – ten je pre hodnotenie kompenzácie tlaku krvi úplne zásadný, pretože to, čo môže byť pri záťaži normálnym tlakom, môže byť v pokoji už považované za patológiu.

Výsledkom vyšetrenia je krivka hodnôt krvného tlaku počas dňa, zároveň s hodnotením, akú časť dňa bol krvný tlak v norme, a hodnotením nočného poklesu. Pomocou takéhoto vyhodnotenia je možné následne pacientovi upraviť liečbu ak je to nutné.

Poznámky k meraniu:

  • Pri nafukovaní manžety majte ruku v pokoji, nepohybujte s ňou. Pokiaľ sa prístroju meranie nepodarí, bude ich opakovať.
  • S prístrojom sa nesprchujte ani ho inak nenamáčajte a vyhýbajte sa aktivitám, pri ktorých by mohol byť mechanicky poškodený (pr. bojové športy).

Riešenie ťažkostí:

  • Rozpojenie hadičky: časti hadičky sú spojené bajonetovým uzáverom – konce hadičky priložte k sebe a jemne pootočte až do zaklapnutia.
  • Prístroj opakovane nafukuje: zle uložená manžeta – manžetu posuňte vyššie (je na suchý zips). Manžeta má byť naložená na ramene v jeho strednej časti (nie na lakti alebo pod ramenom). Pokiaľ prístroj opakovane vrčí, ale manžeta sa nenafukuje, skontrolujte hadičku, či nie je zalomená.
  • Prístroj opakovane meria a neukladá zmeranú hodnotu– nedostatočná dĺžka držania končatiny v pokoji.
  • Výmena batérií: odstráňte kryt, vyberte staré batérie a vložte nové (pozor na polaritu batérií).