Echokardiografia

Echokardiografia (ECHO) predstavuje neinvazívne vyšetrnie srdca pomocou ultrazvukovej sondy...

EKG

Elektrokardiograf je vyšetrenie, ktoré dokáže stanoviť elektrofyziologické funkcie srdca...

TK Holter

Vyšetrenie, počas ktorého prebieha celodenný monitoring krvného tlaku pacienta...

EKG Holter

Vyšetreie je možné rozdeliť na vyšetrnie EKG a vyšetrenie tlaku krvi. Princípom je meranie aktivity srdca...

Predoperačné vyšetrenie

Komplexné zhodnotenie celkového stavu pacienta pred plánovaným operačným zákrokom...