Typ vyšetreniaSuma
Vyšetrenia
Vstupné kardiologické vyšetrenie pacienta (vrátane ECHOkg) 50 €
Kontrolné kardiologické vyšetrenie pacienta20 €
Vyšetrenie ďalšieho orgánového systému30 €
Interné predoperačné vyšetrenie50 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín50 €
Výkony
EKG / TK Holter s vyhodnotením50 €
EKG vyšetrenie s popisom10 €
Ultrazvukové vyšetrenie – dolné končatiny, krčné artérie, horné končatiny, cievne zásobenie brušných orgánov30 € / orgánový systém
Infúzna liečba – podanie15 €
Doplatok za i.v. liečivo Pentoxyfilín10 €
Doplatok za i.v. liečivo Mesocain10 €
Doplatok za i.v. liečivo Alprostapin20 €
Doplatok za i.v. liečivo Vitamín C 7,5 g20 €
Komplexné ošetrenie defektu
(ošetrenie, obväzový materiál) 
10 €
Odber krvi (na žiadosť pac./ 1 skúmavka)5 €
Administratíva
Výpis zo zdravotnej dokumentácie10 €
Posúdenie zdrav. spôsobilosti 
(pre zamestnávateľa)
30 €
Vystavenie komplexnej lekárskej správy pre iné ako zdravotné účely (soc., komerčná poisť.)40 €