Liečba vysokého krvného tlaku (arteriálna hypertenzia).

Známky zvýšeného krvného tlaku:

Vysoký krvný tlak (alebo hypertenzia) patrí k najbežnejším chorobám srdca a cievneho systému a spolu s fajčením, diabetom (cukrovkou), vysokou hladinou tukov v krvi a obezitou je jedným z najzávažnějších rizikových faktorov cievnych mozgových príhod (mrtvice), ischemickej choroby srdca a dalších prejavov aterosklerózy. V pokročilých štádiách choroby trpia pacienti dýchavičnosťou, bolesťou v hrudníku, poruchami očí alebo obličiek.

Príznaky vysokého krvného tlaku môžu zahŕňať:

 • závraty
 • bolesti hlavy
 • šumenie v ušiach
 • nevoľnosť
 • dušnosť
 • krvácanie z nosa

Uvedené príznaky sa často prejavujú v ranných hodinách.

Ideálny krvný tlak je do 120/80 mm Hg. Vysoký krvný tlak (hypertenzia) nastáva, keď sa tlak v tepnách opakovane zvýši na systolickú hodnotu viac ako 140 mm Hg a diastolickú nad 90 mm Hg nameranú minimálne pri dvoch rôznych návštevách u lekára.

Rizikové faktory vysokého krvného tlaku:

Aj keď príčina hypertenzie nie je jasná a často neexistujú žiadne dôkazy o organických zmenách, existujú rizikové faktory, ktoré môžu rozvoj vysokého krvného tlaku urýchliť:

 • nedostatok pohybu
 • stres
 • nadmerné požívanie alkoholu
 • fajčenie
 • zvýšená hladina tukov v krvi
 • diabetes (cukrovka)
 • sklon k vysokému krvnému tlaku v rodine
 • nadváha

Niekedy môže byť vysoký krvný tlak spôsobený iným ochorením, napríklad ochorením obličiek alebo užívaním niektorých liekov. V mnohých prípadoch neexistuje jasný spúšťač, príčina zostáva často neodhalená.

Trvajúca hypertenzia je jednou z hlavných príčin aterosklerózy (kôrnatenia tepien). Tá môže viesť k srdcovému infarktu, uzáveru tepien, zlyhaniu obličiek alebo mŕtvici.

Liečbu vysokého krvného tlaku určuje lekár. Súčasťou každej liečby sú všeobecné režimové opatrenia, medzi ktoré patria:

 • dostatočná telesná aktivita: 30 – 45 min 3 – 4 x týždenne (nie výkonnostný šport!)
 • prevencia stresu
 • obmedziť konzumáciu alkoholu
 • úplné obmedzenie fajčenia
 • diéta s nízkym obsahom tuku, nízkym obsahom soli
 • redukcia telesnej hmotnosti u osôb s nadváhou či obezitou

V našej kardiologickej ambulancii pomáhame nastaviť správnu liečbu u pacientov s arteriálnou hypertenziou tak aby nedošlo k poškodeniu srdca. Na lepšie stanovenie účinnosti liečby používame Tlakový Holter. Vhodné je aby si pacienti merali v pravidelných intervaloch (aspoň 3x denne) tlak v domácom prostredí a hodnoty priniesli na vyšetrenie k nám.