Holterovské vyšetreie je možné rozdeliť na vyšetrnie EKG a vyšetrenie tlaku krvi.

Princípom je meranie aktivity srdca počas dlhšieho časového úseku, vyhodnotenie tohto merania, stanovenie odchýlky od normy a podľa nálezu zahájenie adekvátnej liečby.

Pri EKG Holterovskom vyšetrení dostane pacient na svoje telo EKG zvody, ktoré sa pomocou lepivých elektród prichytia na presne určené miest na telo. Následne prístroj, ktorý so sebou nosí počas doby merania zaznamenáva EKG a ukladá záznam do pamäte prístroja. Po ukončení merania sa záznam konvertuje do počítačovej podoby EKG záznamu a samostatne vyhodnotí. Takéto mernaie môže trvať od 24 hodín až do 7 dní kontinuálne. EKG záznam podľa Holtera dokáže tak odhlaiť rôžne patológie funkcie srdca ako srdcová arytmia, fibrilácia predsiení, nepravidelná akcia srdca, pauzy pri srdcovej aktivite, zrýchlená srdcová frekvencia – tachykardia, prípadne spomalená srdcová frekvencia – bradykardia.

Vykonanie vyšetrenia:

Objednaný pacient sa ráno dostaví do ambulancie, kde sú mu na hrudník pripevnené EKG elektródy a snímacie zariadenie, ktoré je pripevnené na opasok. Potom pacient odchádza domov alebo do práce – odporúčame mať bežný denný režim. Zariadenie sníma EKG úplne aicky. Druhý deň sa v určenú hodinu pacient dostaví vrátiť prístroj.

Pre správne zhodnotenie vyšetrenia je nutné viesť denník – ten je pre hodnotenie úplne dôležitý. Uvedenie ťažkostí nám pomôže zistiť, či v tej dobe bola arytmia prítomná alebo nie. Tiež napr. pri hodnotení tepovej frekvencie prihliadame na práve vykonávanú aktivitu.

Počas monitoringu sa s prístrojom nesprchujte ani ho inak nenamáčajte a vyhýbajte sa aktivitám, pri ktorých by mohol byť mechanicky poškodený (pr. bojové športy)

Riešenie problémov:

Odlepenie elektródy – pokiaľ sa Vám počas vyšetrenia odlepí elektróda, prilepte ju späť na miesto, odkiaľ odpadla (aspoň približne). Elektródu zaistite prelepením náplastí, aby sa opäť neodlepila. S prístrojom („krabičkou“) nie je potrebné robiť nič.