Antikoagulačná
liečba

Lieky používané na „riedenie krvi“ sa odborne nazývajú antikoagulanciá, teda lieky znižujúce zrážanlivosť...

Liečba vysokého krvného tlaku

Vysoký krvný tlak (alebo hypertenzia) patrí k najbežnejším chorobám srdca a cievneho systému a spolu...

Srdcové
zlyhávanie

Srdcové zlyhanie predstavuje klinický syndróm, ktorý je charakterizovaný typickými symptómami, ako sú dušnosť...