Echokardiografia (ECHO) predstavuje neinvazívne vyšetrnie srdca pomocou ultrazvukovej sondy.
Toto vyšetrenie dokáže poskytnúť vyšetrujúcemu kompletný obraz o štuktúre a funkčnosti srdca a srdcových chlopní, o funkcii srdca a o akejkoľvek poruche činnosti srdca.

Echokardiografia funguje na princípe zaznamenávania odrazov ultrazvuku o tkanív srdca a tým vytvára presný obraz funkcie srdca, rýchlosť pohybu srdcových štruktúr a možnosť vypočítať parametre funkcie srdca z nameraných hodnôt. Je považovaná za zlatý štandard modernej kardiológie a tvorí nenahraditeľnú súčasť kardiologického vyšetrenia. V našej ambulancii realizujeme toto vyšetrneie pomoocu najmodernejších prístorjov vďaka čomu je možné odhaliť aj najmenšiu poruchu srdcovej funkcie.

Srdce a jeho jednotlivé časti (steny, prepážky, chlopne, cievy) majú rôznu schopnosť odrážať ultrazvukové vlny, vďaka čomu sa na monitore ultrazvukového prístroja zobrazia ich hranice a štruktúra.

Vďaka farebnému dopplerovskému zobrazeniu prietoku krvi v srdci je možné zistiť, aký je prietok krvi v srdci počas jeho činnosti. Tmavšie farebné odtiene na monitore zobrazujú pomalšie prúdenie krvi, svetlé až biele zobrazujú rýchle prúdenie krvi.

Červenou farbou sa zobrazuje krv prúdiaca k srdcu, modrou farbou sa zobrazuje krv prúdiaca od srdca. Počas vyšetrovania ultrazvukom lekár získava predstavu o hrúbke steny srdca, o veľkosti sieni a komôr srdca, o priemeroch chlopní a o veľkých cievach na srdci. Taktiež vidí na monitore pohyblivosť jednotlivých častí srdca, schopnosť relaxácie svalu srdca (sťahovať sa a vypudzovať krv), ale aj činnosť chlopní, rýchlosť a množstvo pretekajúcej krvi a tiež tvorbu vírov v dutinách srdca.