Elektrokardiograf je vyšetrenie, ktoré dokáže stanoviť elektrofyziologické funkcie srdca. EKG vyšetrenie je súčasť pravidelnej prehliadky srdcovej aktivity a dokáže odhaliť množstvo informácii o aktivite srdca. Pri podozrení na nesprávnu funkciu srdca Vám môže byť naordinované Holterovské dlhodobé monitovanie EKG.

EKG vyšetrenie je súčasťou každého predoperačného vyšetrenia.